Code 95 - Logo

Code 95

Code 95 is een aanduiding op het rijbewijs, die achter een voertuigcategorie is geplaatst. 

Deze code is verplicht voor het beroepsmatig besturen van een voertuig waarvoor rijbewijs C1(E), C(E), D1(E) of D(E) noodzakelijk is. Code 95 is verplicht voor alle beroepschauffeurs uit de EU en beroepschauffeurs die in de EU werken. Dit is geregeld in de Richtlijn vakbekwaamheid. Code 95 is vijf jaar geldig en kan verlengd worden door nascholing. Om voor verlenging van de code in aanmerking te komen, moet de chauffeur 35 uren nascholing volgen in vijf jaar. In het kader van deze Code 95 nascholingsregeling voor beroepschauffeurs heeft het NIHOp vier scholingsdagen ontwikkeld. Zij tellen allemaal mee voor 7 uren.

In samenwerking met het Mobiel EXamen Centrum ( MEXC ) is er de training “Veilig werken met de hoogwerker voor beroepschauffeurs” samengesteld. Na een theoretische uitleg in de ochtend wordt er ’s middags met meerdere hoogwerkers geoefend in het veilig bedienen, laden en lossen van hoogwerkers. Uiteindelijk zullen de deelnemers worden opgeleid tot het basis hoogwerker bedieners niveau. Door deze aanpak zal de chauffeur de hoogwerker op een verantwoorde en veilige manier kunnen laden en lossen.

Voor chauffeurs die regelmatig met laden en lossen van stukgoed te maken krijgen is de Code 95 heftruckopleiding een uitkomst. De deelnemers leren hier hoe veilig te werken met een heftruck. 

De bedrijfshulpverlening basis ( BHV ) opleiding is bedoeld om beroepschauffeurs voor te bereiden op mogelijke calamiteiten die tijdens het werk kunnen ontstaan. Met mobiele trainingsunits kan door heel Nederland worden geoefend in o.a. blussen en EHBO.

VCA is de algemene veiligheidstraining die op vele werklocaties, zoals bouwplaatsen en bij chemische bedrijven, vereist is.