SSVV-SOG / VCA “werken met een hoogwerker” - Logo

SSVV-SOG / VCA “werken met een hoogwerker”

Doelgroep

De SOG / VCA training (SSVV Opleidingen Gids, kortweg SOG) “werken met een hoogwerker” is bedoeld voor iedereen die beroepsmatig, incidenteel of regelmatig risicovol werk moet verrichten met een hoogwerker. Voorbeelden daarvan zijn de ( petro- ) chemische industrie, offshore of industriële reiniging. In deze bedrijfstakken wordt een opleiding volgens de SSVV-examinering voorgeschreven. Voorheen werd dit ook wel de GORW of Deltalinqs opleiding genoemd.

Voor VCA gecertificeerde bedrijven waarvan werknemers in één van de bovengenoemde bedrijfstakken werkzaam zijn, is het noodzakelijk om dit personeel volgens deze SOG richtlijnen op te leiden.

De SOG heeft de training onderverdeeld in de volgende categorieën:

 • 1b statisch boom
  Zelfrijdende telescoop- en knikgiektelescoophoogwerkers voorzien van stempels, hoogwerkers op aanhanger, hoogwerkers op chassis, spinhoogwerkers met stempels
 • 3a mobiel verticaal
  Zelfrijdende schaarliften en zelfrijdende eenpersoons verticaalliften
 • 3b mobiel boom
  Zelfrijdende telescoop- en knikgiektelescoophoogwerkers.

​Vooropleiding

Om aan deze opleiding te mogen starten, moet de cursist een geldig en in Nederland erkend VCA certificaat kunnen overleggen. Ervaring is geen eis, maar sterk aanbevolen.

Duur van de training

van 8.30 uur tot ongeveer 17.00 uur*

Trainingsopbouw

Ochtend

 • Theorie
 • Theorie-examen

Lunch

Middag**

 • Praktijkinstructie
 • Praktijkexamen

Geldigheidsduur van het theorie-examen

De aangeboden theorie is voor de verschillende categorieën gelijk. Het behaalde theorie-examen is daarom zes maanden geldig. Wanneer een kandidaat binnen die zes maanden besluit om ook de tweede en of derde categorie te behalen, hoeft alleen het praktijktraject te worden afgelegd. Het is ook mogelijk om op een dag praktijkexamen te doen voor meerdere categorieën.

Groepsgrootte

Maximaal 8 personen per categorie, of 4 personen voor 2 categorieën.

Communicatie

Als de praktijksituatie dit verlangt, zal er gebruik worden gemaakt van portofoons.

Locatie

De trainingen worden bij voorkeur op locatie bij de cursisten verzorgd. De trainingen sluiten hier het beste aan op de praktijksituatie en worden daar dan ook zoveel mogelijk volgens ons maatwerkconcept op aangepast. Voor deze trainingsopzet maken wij gebruik van het MobielEXamenCentrum. De trainingslocatie moet echter wel voldoen aan een aantal criteria. Als uw locatie niet aan deze eisen voldoet, heeft het NIHOp, verdeelt over geheel Nederland, alternatieven voorhanden om naar uit te wijken.

Geldigheid van het certificaat

Bij het behalen van zowel de theoretische als praktische toets, is de kandidaat geslaagd. De SOG / VCA certificaten hebben een geldigheidsduur van 5 jaar.

Prijs

Gezien de vele mogelijkheden die er zijn door het maatwerkconcept, is het niet mogelijk om een vastgestelde prijs te hanteren.

Vraag een passende prijsaanbieding voor uw persoonlijke situatie aan.

*De eindtijd is afhankelijk van het aantal deelnemers aan het praktijkexamen

**Om aan het middagprogramma deel te kunnen nemen, moet de theorietoets met goed gevolg zijn afgelegd