NIHOp “veilig werken met de hoogwerker” basis - Logo

NIHOp “veilig werken met de hoogwerker” basis

Doelgroep

De NIHOp training “veilig werken met de hoogwerker” basis is bedoeld voor iedereen die beroepsmatig een hoogwerker moet bedienen, met of zonder ervaring.

Duur van de training

8.30 uur tot 16.00 uur

Trainingsopbouw

De NIHOp basistraining “veilig werken met de hoogwerker” is als volgt opgebouwd:

Ochtend-Theorie

  • Wetgeving
  • Soorten hoogwerkers
  • Eigenschappen
  • Bediening en veiligheid
  • Inspectie
  • Inspectieronde in de praktijk

Lunch

Middag-Praktijk

  • Praktijktraining / -toets
  • Theorietoets

Groepsgrootte

Van 6 tot 12 personen, al naar gelang de trainingsomstandigheden en de ervaring van de cursisten. Er wordt naar gestreefd om met maximaal vier personen per hoogwerker te oefenen

Communicatie

Als de praktijksituatie dit verlangt, zal er gebruik worden gemaakt van portofoons.

Locatie

De trainingen worden bij voorkeur op locatie bij de cursisten verzorgd. De trainingen sluiten hier het beste aan op de praktijksituatie en worden daar dan ook zoveel mogelijk volgens ons maatwerkconcept op aangepast. Voor deze trainingsopzet maken wij gebruik van het MobielEXamenCentrum. De trainingslocatie moet echter wel voldoen aan een aantal criteria. Als uw locatie niet aan deze eisen voldoet, heeft het NIHOp, verdeelt over geheel Nederland, alternatieven voorhanden om naar uit te wijken.

Geldigheid van het certificaat

Bij het behalen van zowel de theoretische als praktische toets, is de kandidaat geslaagd. De geslaagde kandidaten krijgen het NIHOp certificaat. Deze heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.

Prijs

Gezien de vele mogelijkheden die er zijn door het maatwerkconcept, is het niet mogelijk om een vastgestelde prijs te hanteren.

Vraag een passende prijsaanbieding voor uw persoonlijke situatie aan.