NIHOp “veilig werken met de hoogwerker” herhaling - Logo

NIHOp “veilig werken met de hoogwerker” herhaling

Doelgroep

De NIHOp herhalingstraining “veilig werken met de hoogwerker” is bedoeld voor iedereen die beroepsmatig een hoogwerker moet bedienen en al eerder een door het NIHOp erkend diploma of certificaat heeft behaald.

Duur van de training

8.30 uur tot 16.00 uur

Trainingsopbouw

De NIHOp herhalingstraining “veilig werken met de hoogwerker” is als volgt opgebouwd:

Ochtend

  • Korte herhaling van de theorie zoals die in de basistraining is behandeld
  • Kennismaking met de hoogwerkers
  • Praktijktraining deel 1*

Lunch

Middag

  • Praktijktraining deel 2*
  • Praktijktraining deel 3*
  • Advies en afsluiting

* ieder praktijkdeel wordt er gebruik gemaakt van een ander type hoogwerker

Groepsgrootte

Maximaal 9 personen. Er wordt naar gestreefd om met drie personen per hoogwerker te trainen.

Communicatie

Als de praktijksituatie dit verlangt, zal er gebruik worden gemaakt van portofoons.

Locatie

De trainingen worden bij voorkeur op locatie bij de cursisten verzorgd. De trainingen sluiten hier het beste aan op de praktijksituatie en worden daar dan ook zoveel mogelijk volgens ons maatwerkconcept op aangepast. Voor deze trainingsopzet maken wij gebruik van het MobielEXamenCentrum. De trainingslocatie moet echter wel voldoen aan een aantal criteria. Als uw locatie niet aan deze eisen voldoet, heeft het NIHOp, verdeelt over geheel Nederland, alternatieven voorhanden om naar uit te wijken.

Geldigheid van het certificaat

Na het volgen van zowel het theoriedeel als de 3 praktijkdelen is de kandidaat geslaagd. De geslaagde kandidaten krijgen het NIHOp certificaat. Deze heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.

Prijs

Gezien de vele mogelijkheden die er zijn door het maatwerkconcept, is het niet mogelijk om een vastgestelde prijs te hanteren.

Vraag een passende prijsaanbieding voor uw persoonlijke situatie aan.