VCA basis en VOL-VCA - Logo

VCA basis en VOL-VCA

De trainingen basis VCA en VOL-VCA zijn voorbeelden van trainingen die niet alleen met het veilig kunnen werken met de hoogwerker te maken hebben, maar de totale veiligheid op de werkvloer vergroot.

VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers en geeft veiligheidsrichtlijnen aan zowel de mensen op de werkvloer als de leidinggevenden.

Veel ongevallen en bijna-ongevallen hebben als oorzaak het gebrek aan kennis of onvoldoende bewustheid van de risico's bij diegenen die het werk uitvoeren of die daar direct bij betrokken zijn. Dit geldt niet alleen voor het gebruik van de hoogwerker. Belangrijke vergroting van de veiligheid kan dan ook bereikt worden door meer en betere, op veiligheid gerichte, scholing van de medewerkers. Goede opleidingen en gedegen instructies, vooral bij risicovol werk zoals het werken met de hoogwerker, zijn dus van groot belang bij het voorkomen van incidenten en ongevallen.

In hoofdstuk 3 van de checklist wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan opleiding en instructies en de aantoonbaarheid van vereiste veiligheidskwalificaties van zowel de operationele medewerkers als de leidinggevenden.

VCA basis

In de VCA-basis training zitten de volgende onderwerpen:

Wet- en regelgeving, begrip 'risico', preventie, beheersmaatregelen, oorzaken, ijsbergtheorie, herkennen onveilige handelingen en situaties, ongevalsrapportage, werkvergunningen, gevaarlijke stoffen, branden, explosie, besloten ruimtes, gereedschappen en machines, hijsen, tillen, dragen, struikelen, uitglijden, vallen, werken op hoogte, lassen, elektriciteit, persoonlijke beschermingsmiddelen.

VCA-VOL (Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden)

Tijdens de opleiding VCA-VOL, Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden, worden onder meer de volgende onderwerpen behandeld: Wet- en regelgeving, Europese richtlijnen, ontstaan van ongevallen, basisoorzaken, ijsbergtheorie, methodes om veilig werken te bevorderen, herkennen onveilige handelingen en situaties, organiseren/houden van toolbox vergaderingen, VCA-certificering, werkvergunningen, veiligheidsprocedures, taakrisicoanalyse, gevaarlijke stoffen, risico en beheersmaatregelen van geluid, elektriciteit, straling, asbest, bedrijfsnoodplan, ergonomie. In de VCA-VOL training zit ook de voor de leidinggevende noodzakelijke aspecten uit de VCA basistraining.

Doelgroep

Deze trainingen zijn bedoeld voor iedereen die met risicovol werk te maken krijgt. Door steeds meer opdrachtgevers wordt, buiten dat de bedrijven volgens de VCA richtlijnen zijn gecertificeerd, geëist dat de werknemers die bij hen te werk worden gesteld, in het bezit zijn van een geldig VCA certificaat. Het VCA certificaat is tevens een vereiste om aan de SOG hoogwerker opleiding te mogen deelnemen.

Duur van de training

Twee dagdelen, van 8.30 uur tot 18.00 uur. De trainingsdag wordt afgesloten met het erkend SOG / PBNA examen

Groepsgrootte

Minimaal 8 en maximaal 15 personen

Locatie

De trainingen worden verzorgd in Rotterdam, Den Bosch, Assen en Den Haag. Bij voldoende deelnemers zijn andere locaties of incompany, op uw bedrijf, ook mogelijk.

Geldigheid van het certificaat

De examens worden afgenomen door de PBNA. De uitslagen worden binnen drie dagen na het gemaakte examen bekendgemaakt. Het VCA certificaat heeft een geldigheidsduur van 10 jaar

Prijs

De aanbiedingsprijs is afhankelijk van de locatie en de groepsgrootte.

Vraag een passende prijsaanbieding voor uw persoonlijke situatie aan.