Code 95 | Veilig werken met de heftruck

( U16-1 Veilig werken met de heftruck )

Omschrijving
Code 95 “Veilig werken met de heftruck” is een nascholing voor beroepschauffeurs die, al dan niet incidenteel, met heftrucks moeten werken. Voor chauffeurs die regelmatig met laden en lossen van stukgoed te maken krijgen is de nascholing Code 95 “Veilig werken met de heftruck” een uitkomst. De deelnemers leren hier hoe ze veilig werken met een heftruck. De nadruk ligt op de veilige bediening van de heftruck. Na een theoretische onderbouwing zal er vooral veel geoefend worden in het rijden en veilig bedienen van de heftruck. 

Doelgroep
De NIHOp nascholing Code 95 “Veilig werken met de heftruck” is bedoeld voor beroepschauffeurs die in het kader van de nascholingsregeling “Code 95“ voor beroepschauffeurs opgeleid willen worden tot heftruckbediener. 

Voorwaarden voor deelname
Om aan deze nascholing deel te kunnen nemen, moet de cursist een geldig Rijbewijs “C” hebben en een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Locatie
De opleidingen worden bij voorkeur op locatie bij de cursisten verzorgd. 
De opleidingen sluiten hier het beste aan op de praktijksituatie en worden daar dan ook zoveel mogelijk volgens ons maatwerkconcept op aangepast. De opleidingslocatie moet daarvoor echter wel voldoen aan een aantal criteria. Als uw locatie niet aan deze eisen voldoet, heeft het NIHOp verdeeld over geheel Nederland, alternatieven voorhanden om naar uit te wijken.

Bekijk de locatie eisen voor Heftruck Code95

Prijs
Gezien de vele mogelijkheden die er zijn door het maatwerkconcept, is het niet mogelijk om een vastgestelde prijs te hanteren.

Vraag hier een offerte op maat op voor Heftruck Code95

Dagindeling
Code 95 “Veilig werken met de heftruck”

Ochtend
- Theorie

Middag
- Praktijkinstructie

Duur van de nascholingsdag
Van 8.00 uur tot 16.00 uur

Uren verantwoording
Deze opleidingsdag voldoet aan de normen zoals die gesteld zijn door de CCV en telt 7 uren mee voor de nascholingsregeling “Code 95 “ voor beroepschauffeurs.

Wanneer de chauffeur de opdrachten naar behoren heeft volbracht ontvangt hij de NIHOp heftruck bedienerspas. Deze pas is 5 jaar geldig.

Groepsgrootte
Maximaal 6 personen 

Heeft u een vraag of wilt u zaken bespreken?

Vraag vrijblijvend een gesprek aan

Onze code 95 opleidingen

wachtend op afbeelding
Hoogwerker

In de ARBO wet is geregeld dat een werkgever verantwoordelijk is voor een gedegen vakkundige opleiding van zijn werknemers...

Lees meer
wachtend op afbeelding
Heftruck

In de ARBO wet is geregeld dat een werkgever verantwoordelijk is voor een gedegen vakkundige opleiding van zijn werknemers...

Lees meer
wachtend op afbeelding
BHV

Volgens de Arbowet moet ieder bedrijf een adequate bedrijfshulpverleningsorganisatie inrichten om bij een calamiteit het letsel...

Lees meer
wachtend op afbeelding
VCA

De opleidingen basis VCA en VOL-VCA zijn voorbeelden van opleidingen die niet alleen met het veilig kunnen werken met de hoogwerker...

Lees meer