VCA Algemeen

De opleidingen basis VCA en VOL-VCA zijn voorbeelden van opleidingen die niet alleen met het veilig kunnen werken met de hoogwerker te maken hebben, maar de totale veiligheid op de werkvloer vergroot. VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers en geeft veiligheidsrichtlijnen aan zowel de mensen op de werkvloer als de leidinggevenden.

Veel ongevallen en bijna-ongevallen hebben als oorzaak het gebrek aan kennis of onvoldoende bewustheid van de risico's bij diegenen die het werk uitvoeren of die daar direct bij betrokken zijn. Belangrijke vergroting van de veiligheid kan dan ook bereikt worden door meer en betere, op veiligheid gerichte scholing van de medewerkers. Goede opleidingen en gedegen instructies, vooral bij risicovol werk zoals o.a. bij het werken met hoogwerker en heftruck, zijn dus van groot belang bij het voorkomen van incidenten en ongevallen. In hoofdstuk 3 van de checklist wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan opleiding en instructies en de aantoonbaarheid van vereiste veiligheidskwalificaties van zowel de operationele medewerkers als de leidinggevenden.

VCA basis
In de VCA-basis opleiding zitten de volgende onderwerpen: Wet- en regelgeving, begrip 'risico', preventie, beheersmaatregelen, oorzaken, ijsbergtheorie, herkennen onveilige handelingen en situaties, ongevalsrapportage, werkvergunningen, gevaarlijke stoffen, branden, explosie, besloten ruimtes, gereedschappen en machines, hijsen, tillen, dragen, struikelen, uitglijden, vallen, werken op hoogte, lassen, elektriciteit, persoonlijke beschermingsmiddelen

VCA-VOL ( Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden )
Tijdens de opleiding VCA-VOL, Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden, worden onder meer de volgende onderwerpen behandeld: Wet- en regelgeving, Europese richtlijnen, ontstaan van ongevallen, basisoorzaken, ijsbergtheorie, methodes om veilig werken te bevorderen, herkennen onveilige handelingen en situaties, organiseren/houden van toolbox vergaderingen, VCA-certificering, werkvergunningen, veiligheidsprocedures, taakrisicoanalyse, gevaarlijke stoffen, risico en beheersmaatregelen van geluid, elektriciteit, straling, asbest, bedrijfsnoodplan, ergonomie. In de VCA-VOL opleiding zit ook de voor de leidinggevende noodzakelijke aspecten uit de VCA basisopleiding.

Heeft u een vraag of wilt u zaken bespreken?

Vraag vrijblijvend een gesprek aan

Onze code 95 opleidingen

wachtend op afbeelding
Hoogwerker

In de ARBO wet is geregeld dat een werkgever verantwoordelijk is voor een gedegen vakkundige opleiding van zijn werknemers...

Lees meer
wachtend op afbeelding
Heftruck

In de ARBO wet is geregeld dat een werkgever verantwoordelijk is voor een gedegen vakkundige opleiding van zijn werknemers...

Lees meer
wachtend op afbeelding
BHV

Volgens de Arbowet moet ieder bedrijf een adequate bedrijfshulpverleningsorganisatie inrichten om bij een calamiteit het letsel...

Lees meer
wachtend op afbeelding
VCA

De opleidingen basis VCA en VOL-VCA zijn voorbeelden van opleidingen die niet alleen met het veilig kunnen werken met de hoogwerker...

Lees meer