Code 95 | Veilig werken met de hoogwerker

( U30-1 Veilig werken met de vrachtauto ll )

Omschrijving
In samenwerking met het Mobiel EXamen Centrum (MEXC) is de nascholing “Veilig werken met de hoogwerker” voor beroepschauffeurs samengesteld. Na een theoretische uitleg in de ochtend, wordt er ’s middags met meerdere hoogwerkers geoefend in het veilig bedienen, laden en lossen van hoogwerkers. Uiteindelijk zullen de deelnemers worden opgeleid tot het basis hoogwerker bedieners niveau. Door deze aanpak zal de chauffeur de hoogwerker op een verantwoorde en veilige manier kunnen laden en lossen.

Doelgroep
De NIHOp nascholing Code 95 “Veilig werken met de hoogwerker” is bedoeld voor chauffeurs die in het kader van de nascholingsregeling Code 95 voor beroepschauffeurs opgeleid willen worden tot het hoogwerker bedieners basisniveau. 

Voorwaarden voor deelname
Om aan deze nascholing deel te mogen nemen, moet de cursist een geldig rijbewijs “C” hebben en een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Locatie
De opleidingen worden bij voorkeur op locatie bij de cursisten verzorgd. 
De opleidingen sluiten hier het beste aan op de praktijksituatie en worden daar dan ook zoveel mogelijk volgens ons maatwerkconcept op aangepast. Voor deze opleiding maken wij gebruik van het Mobiel EXamen Centrum.
De opleidingslocatie moet daarvoor echter wel voldoen aan een aantal criteria. Als uw locatie niet aan deze eisen voldoet, heeft het NIHOp verdeeld over geheel Nederland, alternatieven voorhanden om naar uit te wijken.

Bekijk de locatie eisen voor Hoogwerker Code95

Prijs
Gezien de vele mogelijkheden die er zijn door het maatwerkconcept, is het niet mogelijk om een vastgestelde prijs te hanteren.

Vraag hier een offerte op maat op voor Hoogwerker Code95

Dagindeling
Code 95 “Veilig werken met de hoogwerker” 

Ochtend
- Theorie

Middag
- Praktijkinstructie

Duur van de opleiding
Van 8.00 uur tot 16.00 uur

Uren verantwoording
Deze opleidingsdag voldoet aan de normen zoals die gesteld zijn door de CCV en telt 7 uren mee voor de nascholingsregeling “Code 95 “ voor beroepschauffeurs. 

Wanneer de chauffeur de opdrachten naar behoren heeft volbracht ontvangt hij de NIHOp hoogwerker bedienerspas. Deze pas is 5 jaar geldig.

Groepsgrootte
Maximaal 8 personen 

Communicatie
Als de praktijksituatie dit verlangt, zal er gebruik worden gemaakt van portofoons.

Heeft u een vraag of wilt u zaken bespreken?

Vraag vrijblijvend een gesprek aan

Onze code 95 opleidingen

wachtend op afbeelding
Hoogwerker

In de ARBO wet is geregeld dat een werkgever verantwoordelijk is voor een gedegen vakkundige opleiding van zijn werknemers...

Lees meer
wachtend op afbeelding
Heftruck

In de ARBO wet is geregeld dat een werkgever verantwoordelijk is voor een gedegen vakkundige opleiding van zijn werknemers...

Lees meer
wachtend op afbeelding
BHV

Volgens de Arbowet moet ieder bedrijf een adequate bedrijfshulpverleningsorganisatie inrichten om bij een calamiteit het letsel...

Lees meer
wachtend op afbeelding
VCA

De opleidingen basis VCA en VOL-VCA zijn voorbeelden van opleidingen die niet alleen met het veilig kunnen werken met de hoogwerker...

Lees meer